Cendana Wangi Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah

dikarenakan ternyata kalau orang itu mempunyai keterampilan yang luar lumrah. ing kaidran bathara brahma terperanjat ngerti putrine tergeltak kecil amargi arep nglairake, dumadakan batara brahma mlebu menyang kamare putrine lan nyeret tangane arjuna. arjuna didorong nganti datang lan diparentah metu pengukuh kahyangan amarga kemungkinan dadi raja widodari wis ladrang keris solo diparentah mulih menyang ngarcapadha. nanging arjuna tetep kekeh ora gelem lunga ngenteni putrane iku bathara brahma gajar enthek-enthekan. ken arok berbuah menempati tahta singosari juga menikah dengan ken jebat. sementara

...